Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

kethral
00:45
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek po rozmawianie do późna przy herbacie. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela vianojka nojka

March 24 2017

21:17
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 vianojka nojka

March 19 2017

kethral
01:15
7675 d358
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin

March 13 2017

22:44
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamslexi mslexi
kethral
22:44
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viamslexi mslexi
19:44

March 09 2017

21:55
7972 a0e4

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 

Reposted fromdavid-10inch david-10inch vianojka nojka

March 05 2017

kethral
15:30
0974 3e5b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamslexi mslexi
kethral
15:30


with fafa and grandfa (x)
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
kethral
15:30
im-dongdong:

This is the best movie I’ve ever seen…..
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
01:44
7187 9693
Reposted frommaking-love making-love viairmelin irmelin
01:28
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamslexi mslexi
01:27
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
kethral
01:27
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viairmelin irmelin
kethral
01:23
Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu
— Evans, " Dotknąć nieba".
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawabnicu wabnicu
01:16
Nie chcę cię stracić - mówię przez sen, jakbym miał jakąkolwiek władzę nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki (via zimnywilgotnynosek)
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
kethral
00:58
7606 4a3e
Reposted frombrummel brummel vianoisetales noisetales
kethral
00:22

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viairmelin irmelin
00:18
6884 4baa 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamslexi mslexi

March 03 2017

kethral
19:26
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianojka nojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl