Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

19:15
7341 3eed
19:13
kethral
19:12
5810 0a79 500
Reposted fromdossya dossya viawithmyheadinspace withmyheadinspace

November 17 2017

kethral
22:49
8204 ea22
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viaoutoflove outoflove
kethral
22:48
3732 7ceb
Reposted fromloveandsex loveandsex viairmelin irmelin
22:48
5253 0b21 500
Reposted fromkaradeligedustum karadeligedustum viairmelin irmelin
22:46

Designer / Developer


/* by The coding love */

kethral
22:46
4680 4dcf
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viairmelin irmelin
22:43
9993 6f09

pulpfanfiction:

thathomestar:

jadethemerman:

did he give her 2 thumbs up?

image

christ putin

Reposted fromnekoconsulting nekoconsulting viaslova slova
kethral
22:42
4348 f4e1 500
Reposted fromrof rof viaslova slova
kethral
22:38
7929 2d5b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaslova slova
kethral
22:37
3017 a081 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaslova slova
kethral
22:28
4801 24e9 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaslova slova
kethral
22:20
6293 61e9
"Prześcieradło pod nami upajało się naszym potem, światło dnia wycofywało się spomiędzy żaluzji, jej skóra była stworzona dla moich dłoni, jej żebra i boki Bóg stwarzał z myślą o moich ramionach, jej uda były fantastyczne, ale dopiero splecione z moimi tworzyły absolutną całość. Nuciliśmy na dwa głosy wielką pieśń miłosną, wygadywaliśmy na dwa szepty strzeliste plugastwa, upiory mojej samotności opuszczały mnie raz na zawsze (...)"

~ Jerzy Pilch
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaoutoflove outoflove

November 13 2017

kethral
22:15
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viaAmere Amere
kethral
22:15

Odpuszczanie jest łatwą częścią. Bolesne jest ruszanie naprzód. Więc czasami walczymy, staramy się, żeby było tak samo. Rzeczy nie mogą pozostać niezmienne. W pewnym momencie musisz odpuścić. Ruszyć naprzód. Ponieważ, nieważne jak bolesne to jest, to jedyny sposób, by dorosnąć.
Reposted frombanshe banshe viaAmere Amere
kethral
22:15
Ostatnio coraz częściej wracasz do mnie myślami. Powinnam już dawno o Tobie zapomnieć. Nie mogę pozwalać Ci na takie nagłe powroty. Niszczysz tym wszystko. Niszczysz to co przez długi i trudny czas układałam sama.

November 07 2017

kethral
23:52
3027 67e3 500
Reposted fromkelu kelu viaslova slova
kethral
23:50
3055 4765
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
kethral
23:47
1904 7e6a 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viakasias3112 kasias3112
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl