Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

kethral
22:12
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
kethral
22:11
kethral
22:09
kethral
22:08
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaruinyourday ruinyourday
kethral
22:01

The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts (20 pics) 18:06 30.06.2015, Maxx, amazing, World Of Technology The greatest philosophers of our time didn't live hundreds of years ago. They're alive now and posting on the Internet.
Reposted fromlockes lockes viamatt2106 matt2106
21:58
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viamatt2106 matt2106
kethral
21:53
Reposted frombvd bvd viaruinyourday ruinyourday
kethral
21:53
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
kethral
21:52
6696 2cc7
Reposted fromjestemzero jestemzero viaruinyourday ruinyourday
kethral
21:51

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

kethral
21:50
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaruinyourday ruinyourday
kethral
21:49
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, by żyć.
kethral
21:49
kethral
21:48
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viaruinyourday ruinyourday
kethral
21:48
Oh, Grandma
Reposted fromfabs3 fabs3 viaruinyourday ruinyourday

July 06 2015

kethral
17:29
1585 2087 500
Reposted fromkuczy kuczy vianojka nojka
kethral
17:28
Plot twist
Reposted fromfabs3 fabs3 vianojka nojka

July 04 2015

kethral
20:42
Reposted fromfungi fungi viasiostra siostra
kethral
20:42
1599 881b 500
Reposted fromPiro Piro viaFukuron Fukuron
kethral
20:41
2355 ade9
Reposted fromyourjinx yourjinx via1901 1901
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl